11.04.2008

ბუშის პარადოქსის ხაფანგი

პრობლემათა უმრავლესობის გადაწყვეტისთვის რეალისტური ალტერნატივების აწონ–დაწონვაა საჭირო. ეფექტური გამოსავლის გზა ხშირად სასურველსა და შესაძლოს შორის კომპრომისზე გადის, რომლის პოვნასაც მორალურ ინტუიციაზე მეტად დარგობრივი ექსპერტიზას მოითხოვს. თანამედროვე ნავიგაციის სისტემებში კომპასის ადგილი დიდი ხანია უკვე GPS–მა დაიკავა. ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობის შედეგად სახელმწიფო მანქანა შეიძლება ავარიაში მოხვდეს.

კონსერვატიზმის ერთ ერთი მთავარი ფილოსოფიური პოსტულატი – მთავრობა არ მუშაობს, რომ ის პრობლემების კი არ წყვეტს, არამედ ქმნის, ბუშის პრეზიდენტობისას თეორიიდან პრაქტიკაში გადავიდა, ოღონდ ერთობ გაუკუღმართებული ფორმით – მონუმენტალური არაკომპეტენტურობის გამო მისმა კონსერვატიულმა მთავრობამ მთელი რიგი იმ პრობლემების გადაწყვეტაც ვერ შეძლოა, რომელთა მოსაგვარებლად ამომრჩევლისგან ხმა ქონდა მიღებული. შეიქმნა პარადოქსული ვითარება, როცა კონსერვატიზმი როგორც ფილოსოფია ვერიფიცირებულია, მაგრამ როგორც პოლიტიკური ძალა – ფალსიფიცირებული.

ბუშის პარადოქსის თავიდან ასაცილებლად მაკეინის გუნდს ადმინისტრაციული ტალანტის მოზიდვა ჭირდება, რომელმაც არიზონის სენატორის ზოგადი ინტუიციები საშუალო დონის შემსრულებელთათვის გასაგებ, განჭვრეტად და აღსრულებად კონკრეტულ დოქტრინად და სახელმძღვანელო ინსტრუქციებად უნდა აქციოს. სწორედ ამ ელემენტის თვალისმომჭრელმა დეფიციტმა მძიმე კვალი დაამჩნია რესპუბლიკელი კანდიდატის საარჩევნო კამპანიას და შესაძლოა მისი წარუმატებლობის საკვანძო მიზეზი გახდეს.

Post a Comment